Przeszliśmy do II etapu konkursu „Tradycyjny Sad”

Z wielką pryjemnością i dumą informujemy, że nasza szkoła przeszła do II etapu konkursu „Tradycyjny Sad” i tym samym otrzyma grant na zakup sadzonek i […]

Czytaj więcej

Udział naszej szkoły w projekcie „Tradycyjny Sad”

W czerwcu 2017 r. zakończyliśmy udział w projekcie „Promujemy czytanie”, a w tym roku szkolnym nasza szkoła zgłosiła się do kolejnego programu. Tym razem bierzemy […]

Czytaj więcej

Podsumowanie udziału w projekcie czytelniczym „Promujemy czytanie”

Nasza szkoła w roku szkolnym 2016/2017 brała udział w projekcie czytelniczym „Promujemy czytanie” we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Radomiu i Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia […]

Czytaj więcej
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2016 r. w formie półkolonii.

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2016 r. w formie półkolonii.

Szanowni Państwo, na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jedlni-Letnisku w okresie wakacyjnym we współpracy z IRI oraz CRP Aktywna organizowane będą półkolonie dla dzieci i […]

Czytaj więcej

Radosna szkoła

To rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół […]

Czytaj więcej

Otwarte przedszkola

Adresowany do dzieci 3 – 5 lat. Priorytet: IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokich szans edukacyjnych […]

Czytaj więcej

Nasza społeczność – Mała ojczyzna

Adresowany do bezrobotnych osób dorosłych. Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej. Działanie: 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Rodzaje zajęć: W ramach projektu zorganizowane zostaną: […]

Czytaj więcej

Dziecięca akademia przyszłości

Adresowany do uczniów klas IV – VI Priorytet: IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokich szans edukacyjnych […]

Czytaj więcej

Szkoła przyjazna 50+

Adresowany do osób dorosłych – po 50 roku życia – rolników. Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na […]

Czytaj więcej

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (Koordynator projektu) Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i […]

Czytaj więcej

Wyszukaj

Archiwum