Liczba π jest na tyle wyjątkowa, że ma… swoje święto!

14 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Liczby π. Data jest nieprzypadkowa, ponieważ według amerykańskiego zapisu daty 14 marca to 3.14, czyli zaokrąglenie liczby π do dwóch miejsc po przecinku. Patronami tego święta są Albert Einstein i Wacław Sierpiński, gdyż obaj urodzili się właśnie 14 marca.

Uczniowie klasy 5 i klasy 6 wraz z nauczycielem matematyki przygotowali Urodziny Liczby π. Uczniowie zapoznali swoich młodszych kolegów i koleżanki z faktami i ciekawostkami o Liczbie π. Przedstawili też krótkie życiorysy Alberta Einsteina i Wacława Sierpińskiego oraz nie mogło zabraknąć π – ematów. Ania Borkowska przedstawiła wiersz naszej poetki, Laureatki Nagrody Nobla  Wisławy Szymborskiej pt. „Liczba Pi”.

Na zakończenie Urodzin Liczby π zaprosiliśmy wszystkich na poczęstunek. Na π -rożki, π -stacje, π-zzerki, π -gułki
i π -szne potrawy.