Szanowni Rodzice,

Informuję, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

 1. administratorem danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Gzowicach;
 2. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r.
  o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 3. dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy;
 4. każdy rodzic posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody;
 5. rodzic ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 6. podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa;
 7. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – damian.gornik@kancelariakpg.pl

Klauzula informacyjna.doc