Dnia 28.05.2018r odbył się III Dzień Samorządności Młodych w szkole w  Natolinie. Wstępem tej uroczystości był  pokaz multimedialny dotyczący dotychczasowej działalności Młodzieżowej Rady Gminy. Odbyły się też przemówienia Pana Wójta Piotra Leśnowolskiego, Pani Przewodniczącej  Rady Gminy Bożeny Grad oraz radnej Beaty Bartkiewicz, której przyznano statuetkę „Serce za serce”. Pani Beata Bartkiewicz bardzo dużo swojej uwagi poświęca na rzecz Gminy Jedlnia Letnisko, jak również dzieciom i młodzieży. W drugiej części imprezy były pokazy taneczne przygotowane przez uczniów naszej szkoły i uczniów ze szkoły z Myśliszewic. Następnie odbyły się rozgrywki sportowe  drużyn ze wszystkich szkół w naszej gminie. Uroczystość zakończyła się wręczeniem dyplomów i słodkim poczęstunkiem.