W II semestrze kontynuowaliśmy zakres działań związanych z realizacją projektu „Tradycyjny Sad”. Zaplanowane działania związane były z zakupem i posadzeniem drzew owocowych (stworzenie mini – sadu) oraz zabiegami pielęgnacyjnymi. Działania promocyjne projektu – przygotowanie i rozwieszenie materiałów reklamowych, prezentacja dla rodziców –  miały na celu uświadomienie, jak ważne są owoce w życiu człowieka. Projekt „Tradycyjny Sad” rozbudził zainteresowanie przyrodą wśród uczniów, motywował do spożywania owoców oraz zainteresował całą społeczność szkolną i wpłynął pozytywnie na promocję placówki.