W tym tygodniu dzieci z oddziałów przedszkolnych poznawały budowę i grały na różnych instrumentach tj. janczarach, marakasach, talerzach, klawesach, dzwonkach, flecie i innych. Udało im się stworzyć orkiestrę i zagrać “mini koncert”. W tym tygodniu dzieci zrobiły także samodzielnie własne instrumenty tj. grzechotkę i marakas, które służyły im do późniejszych zabaw muzycznych i ruchowych. Rozwijały umiejętności nauki gry na instrumentach niekonwencjonalnych oraz inwencję twórczą i wyobraźnię muzyczną. Przedszkolaki wzięły udział
w inscenizacji ruchowo-muzycznej wiersza. Wszyscy z ogromnym entuzjazmem i zaangażowaniem uczestniczyli
we wszystkich proponowanych zabawach, a zajęcia przebiegały w miłej i przyjaznej atmosferze.

Zapraszamy do galerii