1 marca został rozstrzygnięty Szkolny Konkurs Plastyczny „Warto czytać”. Wzięli w nim udział uczniowie klas IV-VII, którzy przygotowali plakaty zachęcające do czytania książek. Jury powołane przez organizatora konkursu przyznało miejsca I, II, III oraz wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz drobne upominki, a zdobywcy miejsc I, II, III oraz wyróżnień – książki. Gratulujemy wszystkim dzieciom, które wzięły udział
w konkursie!

Zapraszamy do fotogalerii