Trzy uczennice z VII klasy naszej szkoły wzięły udział w konkursie „25 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
w Polsce” organizowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Zadaniem dziewczynek było wykonanie plakatu edukacyjnego. Nauczycielem przygotowujących naszych uczestników do konkursy była Pani Maria Kozera – Frąk. Głównym celem było upowszechnianie wśród uczniów, nauczycieli i szkół wiedzy na temat praw i wolności chronionych Europejską Konwencją Praw Człowieka oraz na temat roli i działalności Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Praca naszego zespołu została doceniona i właśnie otrzymaliśmy list gratulacyjny oraz pamiątkowy dyplom.