Prosimy zapoznać się z harmonogramem rekrutacji, link poniżej:

Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019-2020