mgr Liliana Buzała

biologia, przyroda, język francuski – dyrektor szkoły

mgr Beata Krawczyk

edukacja wczesnoszkolna – pełniąca funkcję dyrektora

mgr Izabela Grzywacz

edukacja wczesnoszkolna

mgr Elżbieta Pataj

przyroda, muzyka, plastyka, technika

mgr Agnieszka Tkaczyk – Żylińska

matematyka, WDŻ

mgr Aneta Łazuk

język polski

mgr Anna Waniek

język angielski

mgr Maria Kozera – Frąk

historia

mgr Teresa Chmielewska

religia

mgr Anna Hołońska

edukacja przedszkolna, zajęcia komputerowe, Informatyka

mgr Marta Szwed

edukacja przedszkolna

mgr Magdalena Michowska

edukacja przedszkolna

mgr Natalia Farkowska

edukacja przedszkolna

mgr Dorota Mąkosa

edukacja przedszkolna

mgr Natalia Suchecka

edukacja przedszkolna

mgr Bernadeta Krupa

język niemiecki

Elżbieta Kiraga

pracownik obsługi

Małgorzata Gołąbek

pracownik obsługi