mgr Aleksandra Giermasińska

nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Ewa Fundowicz

geografia

mgr IzabelaTabor

chemia

mgr Liliana Buzała

biologia, przyroda, język francuski – dyrektor szkoły

mgr Beata Krawczyk

edukacja wczesnoszkolna

mgr Izabela Grzywacz

edukacja przedszkolna

mgr Elżbieta Pataj

przyroda, muzyka, plastyka, technika

mgr Agnieszka Tkaczyk – Żylińska

matematyka, WDŻ

mgr Aneta Łazuk

język polski

mgr Anna Waniek

język angielski

mgr Maria Kozera – Frąk

historia

mgr Teresa Chmielewska

religia

mgr Anna Hołońska

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe, Informatyka

mgr Marta Szwed

edukacja przedszkolna

mgr Magdalena Michowska

edukacja przedszkolna

mgr Natalia Farkowska

edukacja przedszkolna

mgr Ewelina Podsiadła

edukacja przedszkolna

mgr Natalia Suchecka

edukacja przedszkolna