O nas

Początki tworzenia się oświaty w Gzowicach przypadają na rok 1918, a więc na moment odzyskania przez Polskę niepodległości. Lekcje wówczas odbywały się w wynajmowanych u mieszkańców wsi izbach. Trwało to aż do 1922 roku. W latach 1919-1920 na etatach nauczycielskich pracował już trzyosobowy zespół pedagogów: Józef Sułek, Zofia Koszykiewicz i Janina Kikiewicz. W 1923 roku został oddany do użytku nowy budynek szkolny i grono powiększyło się o kolejne trzy osoby. Do roku 1927 nauka w szkole w Gzowicach odbywają się w systemie jednoklasowym, po czym przez kolejne 10 lat (do 1937) w dwóch klasach. W latach 1937-1947 utworzona została czteroklasowa szkoła powszechna, której kierownikiem została Józefa Chrobot, pełniła tę funkcję przez dwadzieścia lat. W 1947 roku ponownie zmieniła się struktura szkoły. Pierwszego wrześnie została utworzona sześcioklasowa szkoła powszechna, której kierownikiem, aż do 1950 roku, był Adam Kuźma. Następnie na 12 lat kierownictwo objął Jan Jaśkiewicz (do 1962 r.), który dokonał wielu zmian w wizerunku szkoły. W roku 1951/52 istniała pięcioklasowa szkoła, która liczy 85 uczniów.

W roku 1952 rozpoczęła się budowa nowego budynku szkolnego, który dzięki zaangażowaniu mieszkańców został ukończony w 1953 roku. W roku 1954/55 utworzona została siedmioklasowa szkoła, która liczyła ponad 100 uczniów. W latach 1962-68 kierownictwo objęła Wanda Jaśkiewicz (żona Jana), a szkoła liczyła już osiem oddziałów. Ten stan trwał do 1971 roku, kiedy to szkoła w Gzowicach została przekształcona ponownie w czteroklasową placówkę, ale już nie samodzielną, ponieważ stała się Punktem Filialnym przy Zbiorczej Szkole Gminnej w Jedlni Letnisko. W tym czasie rolę kierowniczą (1969-1974) pełnił Stefan Suwała. Następnie kierownikiem został Stanisław Orczykowski i sprawował ją do 1981 roku.

Na początku lat 80-tych przywrócone zostały klasy V i VI. Wówczas, na jeden rok, kierownictwo objął Stanisław Łozicki a następnie w latach 1982-84 funkcje tę pełniła Teresa Kalinowska. W roku 1984 na kierownika szkoły w Gzowicach został powołany, przez dyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej w Jedlni Letnisko, Zbigniew Goliszek, który pełnił tę funkcję przez dwa lata, a szkoła w tym czasie zmienia swój wizerunek, ponieważ, dzięki zaangażowaniu rodziców i mieszkańców wsi, pojawiły się ganki przed budynkami oraz zostały wylane chodniki przed. W roku 1986-1987 kierownikiem była Barbara Walczyk, po czym w 1987 roku szkołą zarządzała Krystyna Siczek, która rok później pełniła już rolę dyrektora, gdyż szkoła odzyskała samodzielność jako Szkoła Podstawowa. Po dziesięciu latach czyli w roku 1997 w wyniku konkursu funkcję dyrektora powierzono Małgorzacie Walkiewicz.

Wówczas szkoła diametralnie zaczęła zmieniać swój wizerunek, gdyż oba budynki wymagały gruntownych remontów. Na zewnątrz pojawiły się: boisko do siatkówki, plac zabaw dla najmłodszych, ogródki skalne. Jednak chyba dla wszystkich największym wydarzeniem było pojawienie się toalet wewnątrz budynku, a także nowych sal lekcyjnych, ponieważ szkoła została rozbudowana. Stare chodniki z 1985 roku zostały zastąpione kolorową kostką brukową. W roku 2008 rozpoczęły się zajęcia na długo oczekiwanej sali gimnastycznej. Na okres ten charakteryzował się również intensywną współpracą z I Liceum Ogólnokształcącym w Radomiu, dzięki której na terenie placówki odbywały się festyny integracyjne współorganizowane przez sekcję wolontariatu „Bliżej Dziecka”. Ważnym wydarzeniem było pojawienie się w szkole komputerów, które trafiły do placówki dzięki przychylności dyrekotra I LO – Mariana Popisa.

W 2010 roku obowiązki dyrektora szkoły przejęła Anna Kwiatkowska, która dzięki przychylności Rady Gminy i Wójta Piotra Leśnowolskiego mogła zainicjować wiele innowacyjnych projektów, dzięki którym szkoła pozyskała znaczące środki finansowe. Owocem intensywnej współpracy, do której dołączyli również mieszkańcy, jest nowe ogrodzenie, parking i uporządkowanie terenu wokół budynków szkolnych.

Mała szkoła z małą liczba dzieci tworzy niecodzienną rodzinną atmosferę pełną ciepła, zrozumienia i tolerancji. Nawet małe sukcesy cieszą i urastają do rangi olimpijskich. Pośród burz historii- wojen, konfliktów politycznych, kryzysów ekonomiczno- gospodarczych- maleńka szkoła stojąca pośrodku Gzowic- przetrwała. Nie dziwi ten fakt, jeżeli priorytetem jest dobro dzieci, które zawsze są przyszłością każdego narodu.

Galeria